Bonden, bygden och bördigheten : produktionsmönster och utvecklingsvägar under jordbruksomvandlingen i Skåne ca 1700-1870 eBook

Radiodeltauno.it Bonden, bygden och bördigheten : produktionsmönster och utvecklingsvägar under jordbruksomvandlingen i Skåne ca 1700-1870 Image

BESKRIVNING

Vill du läsa Bonden, bygden och bördigheten : produktionsmönster och utvecklingsvägar under jordbruksomvandlingen i Skåne ca 1700-1870 pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Magnus Bohman. Att läsa Bonden, bygden och bördigheten : produktionsmönster och utvecklingsvägar under jordbruksomvandlingen i Skåne ca 1700-1870 online är nu så enkelt!
Under 1700- och 1800-talet omvandlades det svenska jordbruket som en del av en euro peisk utveckling som uppvisar övergripande likheter. De genomgripande förändringarna och deras betydelse för den långsiktiga samhällsutvecklingen motiverar att man talar om en agrar revolution. Trots övergripande likheter rymde emellertid den agrara revolutionen såväl regio-nala som lokala variationer och tidsförskjutningar. Och när den slutligen nådde Sverige omfattade den inte bara de bördiga lerslätternas spannmålsbygder utan även de steniga och oländiga skogsbygderna samt alla tänkbara typer av blandbygder däremellan. En huvudsaklig utgångspunkt för avhandlingens undersökningar är att de naturliga förutsättningarna i grunden präglade jordbruket och därmed även jordbruksomvandlingens karaktär och förlopp. Genom en systematisk undersökning av jordbrukets produktion, markanvändning och långsiktiga ut-veckling mot bakgrund av de naturliga förutsättningarna, bidrar avhandlingen med ny kun-skap och sätter därmed en av de viktigaste episoderna i den långsiktiga samhällsutvecklingen i ny belysning.

FÖRFATTARE: Magnus Bohman

FILNAMN: Bonden, bygden och bördigheten : produktionsmönster och utvecklingsvägar under jordbruksomvandlingen i Skåne ca 1700-1870.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2010-09-09

DIMENSIONERA: 7,21 MB

ISBN: 9789174730142

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Bonden, bygden och bördigheten : Produktionsmönster och utvecklingsvägar under jordbruksomvandlingen i Skåne ca 1700-1870

Möte med Johannes.pdf

Huset du älskade.pdf

Turisten.pdf

Vamos! 4 Lärarhandledning.pdf

Goda affärer : Vägen till en hållbar verksamhet.pdf

Vinterkriget.pdf

Rätten.pdf

Mörker, ta min hand.pdf

Svenska låtar Hälsingland och Gästrikland, Andra häftet.pdf

Höst.pdf