Mångfald i skolan : framgångsrika sätt att möta (o)likheter eBook

Radiodeltauno.it Mångfald i skolan : framgångsrika sätt att möta (o)likheter Image

BESKRIVNING

Mångfald i skolan : framgångsrika sätt att möta (o)likheter är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren David Mitchell. På vår hemsida radiodeltauno.it kan du läsa boken Mångfald i skolan : framgångsrika sätt att möta (o)likheter online.
Mångfald i skolan är en viktig bok om hur undervisning, skola och utbildning kan och måste välkomna och tillhöra alla. Skolan kan bara bli rättvis och demokratisk först när alla omhuldas av undervisningen och David Mitchell ger evidensbaserade verktyg till framgångsrika sätt som fungerar oavsett de likheter och olikheter som skapar mångfalden.Boken tar upp (o)likheter som kön, klass, etnicitet, kultur, tro och funktionsolikheter. Utifrån dessa områden presenteras både de organisatoriska och praktiska sätt som senaste forskning visar fungerar bra för att skapa en undervisning som når alla elever.Mitchells bok banar vägen för inkludering, samt ger en bred och djup reflektion på mångfald, ur ett normkritiskt perspektiv. Boken är därför värdefull för alla inom skolvärlden eftersom den beskriver hur utbildning och samhälle kan ta sig an och ta vara på mångfald genom att höja blicken och bli ett stöd för alla elever.

FÖRFATTARE: David Mitchell

FILNAMN: Mångfald i skolan : framgångsrika sätt att möta (o)likheter.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2017-04-20

DIMENSIONERA: 6,84 MB

ISBN: 9789127818859

LADDA NER
LÄSA ONLINE

som anger vad skolan ansvarar för att varje elev ska kunna efter genomgången ... diskuteras liksom skillnader och likheter i att använda olika representationer för samma matematiska innehåll. 5. ... på barns och lärares resonemang om representationer vara ett framgångsrikt sätt att möta denna utmaning.

Happy Food - Om hur mat och lycka hänger ihop.pdf

Undkommarna.pdf

Beredd till bådadera.pdf

Dödens flod.pdf

Upptäck Sverige Geografi Lärarhandledning.pdf

Mord i Central Park.pdf

Det är ju faktiskt två världar som inte går ihop : Unga katoliker i Sverige.pdf

Att upphandla byggprojekt.pdf

Lev längre : de överraskande svaren från världens längsta livsstilsstudie.pdf

Skarkarlsliv.pdf

Snödrev.pdf

Änkenådens hemlighet : en Karsjöhultshistoria.pdf

Tjensteqvinnans son.pdf

Folkets förhandsdom.pdf

Men vi knullar ju ändå inte.pdf

Anteckningsbok.pdf

Tid : livet är inte kronologiskt.pdf