Universitetet som medium eBook

Radiodeltauno.it Universitetet som medium Image

BESKRIVNING

Vill du läsa Universitetet som medium pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Matts Lindström. Att läsa Universitetet som medium online är nu så enkelt!
Vem är framtidens humanist om empiri är på väg att ersättas av Big Data, och tolkning kompletteras av algoritmer? Som en följd av samhällets digitalisering tycks universitetets traditionstyngda institutioner vara på väg att förändras. Sedan en tid talar man allt oftare om digitala humanistiska laboratorier och om en digital humaniora som är på väg att ta plats invid den gamla. Om universitetet är ett medium byggt på andra medier - från pergament, föreläsningssalar och tryckpress till dagens Internet och datorer - betyder nya medier också ett nytt universitet? Med utgångspunkt i frågor som dessa samlar den här boken ett antal texter som vill belysa universitetets mediemateriella komplex - både genom historiska fallstudier och samtida reflexion. I fyra tematiska avdelningar diskuterar forskare från olika discipliner ämnen som akademins fysiska plats i relation till nya digitala praktiker, universitetets historiska och samtida mediesystem, ordens och språkets roll, och introducerar samtidigt också nya kritiska perspektiv på universitets långa historia. Tillsammans tecknar de tolv bidragen ett utkast mot universitetets långa och komplexa förflutna - såväl som dess rika samtid och mångfacetterade framtid.

FÖRFATTARE: Matts Lindström

FILNAMN: Universitetet som medium.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2015-01-01

DIMENSIONERA: 4,16 MB

ISBN: 9789198196108

LADDA NER
LÄSA ONLINE

universitetet som medium. Inte sällan är det just på den historiska gränsen mellan "nya" och "gam ­ la" medieformer som insikten om de materiella villkorens betydelse för tänkandet väcks. 8. Rörelsen från tal, till handskrift, till tryckpress - och i dag till datorn, den universella turingmaskinen - har i varje steg varit

Midnattsbiblioteket.pdf

Ström.pdf

BRUS Handboken.pdf

Barn som väcker funderingar: se förstå och hjälpa förskolebarn med en annorlunda utveckling - andra upplagan.pdf

Trasdockan.pdf

Patriotisk konst & kommentarer Unify America Böner hopp historisk krönika USA januari 2017 hänga dekorera gåva (skrift på engelska) av konstnären Grac.pdf

De trasiga flickorna.pdf

Riddar Pilöga och hönans blick.pdf

Verklighet i ljus och mörker.pdf

Hyresvärdinnan, hyresgästen och vännen....pdf

Olika vägar till föräldraskap. SOU 2016:11 : Slutbetänkande från Utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet.pdf

Med mina ögon.pdf

Natten är mitt ljus.pdf

Det är upp till dig! : Bli en bättre beslutsfattare.pdf

Databasteknik.pdf

Locus Solus.pdf

Undervisa i samhällskunskap : en ämnesdidaktisk introduktion.pdf

Regeringsformen - - en kommentar.pdf

Natten skingras, dagen gryr : kapitel ur ett liv med amalgam och diagnoser.pdf

Hundra år med hembygdsrörelsen i Västerbotten 1919-2019.pdf