Typ 1 diabetes hos barn, ungdomar och unga vuxna - Hur du blir expert på din egen diabetes eBook

Radiodeltauno.it Typ 1 diabetes hos barn, ungdomar och unga vuxna - Hur du blir expert på din egen diabetes Image

BESKRIVNING

Typ 1 diabetes hos barn, ungdomar och unga vuxna - Hur du blir expert på din egen diabetes är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Ragnar Hanås. På vår hemsida radiodeltauno.it kan du läsa boken Typ 1 diabetes hos barn, ungdomar och unga vuxna - Hur du blir expert på din egen diabetes online.
Typ 1 Diabetes hos barn, ungdomar och unga vuxna - Hur du blir expert på din egen diabetes" vill på ett praktiskt sätt visa vad du behöver veta för att själv kunna ta hand om din diabetes. Du som har diabetes behöver faktiskt kunna mer om diabetes än vad genomsnittsdoktorn kan, för att förstå och kunna ta hand om din sjukdom på ett ändamålsenligt sätt. Du behöver detta både för att må bra idag och för att kunna undvika sena komplikationer i framtiden. Modern forskning visar entydigt att ett lägre genomsnittligt blodsocker och HbA1c minskar risken för sena komplikationer. I den här boken kan du lära dig hur du åstadkommer detta i praktiken. Kom ihåg att det är du som bestämmer över ditt liv - låt inte diabetessjukdomen göra det! Lär dig istället hur du kan hantera din diabetes i livets olika situationer. Boken vänder sig till barnfamiljer, ungdomar och unga vuxna med typ 1 diabetes och till personer som kommer i kontakt med diabetes, till exempel sjuksköterskor, läkare, dietister, förskole- och skolpersonal och andra intresserade. Författaren är docent vid Sahlgrenska Akademin på Göteborgs Universitet och barnläkare vid NU-sjukvårdens Barn- och Ungdomsklinik, Uddevalla och NÄL, med specialisering på diabetes. Han var sekreterare i ISPAD (International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes, www.ispad.org) 2008-2012 och president 2014-2016.

FÖRFATTARE: Ragnar Hanås

FILNAMN: Typ 1 diabetes hos barn, ungdomar och unga vuxna - Hur du blir expert på din egen diabetes.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2018-09-14

DIMENSIONERA: 10,42 MB

ISBN: 9789197512084

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Diabetes boken Typ 1 Diabetes hos barn, ungdomar och unga vuxna är skriven av Ragnar Hanås. Ragnar Hanås är barnläkare med specialisering på diabetes vid Uddevalla Sjukhus och Norra Älvsborgs Länsdelssjukhus (NÄL). Han vill att vi som har typ 1 diabetes själva eller är föräldrar eller anhöriga ska bli våra egna experter på diabetes.

Jehosuas berättelse : en bok om Jesu liv.pdf

Moder Jords folk.pdf

Tankar för natten. 6, Att tvinga kroppen att bli sin egen sobril.pdf

Venushår.pdf

Alfhild Agrell : rebell humorist berättare.pdf

Den hänsynslösa cellen - Om modern cancerbiologi.pdf

Nya Matematikboken 3 B Lärarbok.pdf

En effektiv klimatpolitik.pdf

Yorkshire i mina drömmar.pdf

Affärsjuridiska uppsatser 2019.pdf

Bara du.pdf

Kära vänner.pdf

Den gode lögnaren.pdf

Strategisk ekonomistyrning : att leda för långsiktig tillväxt.pdf

Chianti.pdf

Skriva C : genrepedagogik för sfi.pdf

Kungaquiz (PDF).pdf

Djupet.pdf

Charles Bukowskis Los Angeles.pdf