Förvaltningsprocessrätt eBook

Radiodeltauno.it Förvaltningsprocessrätt Image

BESKRIVNING

Förvaltningsprocessrätt är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Rune Lavin. På vår hemsida radiodeltauno.it kan du läsa boken Förvaltningsprocessrätt online.
Förvaltningsprocessrättbehandlar de allmänna förvaltningsdomstolarna och deras handläggning av mål. Beskrivningen av förvaltningsprocessen följer i stort sett den faktiska gången av förvaltningsmåls handläggning, alltifrån målens anhängiggörande till verkställigheten av domar och beslut. Framställningen utgår främst från lagen om allmänna förvaltningsdomstolar och förvaltningsprocesslagen. I den mån specialförfattningar innehåller regler för förvaltningsprocessen, anges hur reglerna avviker från, kompletterar eller fyller ut de allmänna reglerna i förvaltningsprocesslagen. Rättspraxis på området redovisas i viktigare hänseenden och då huvudsakligen för att belysa den faktiska tillämpningen av lagregler eller klargöra prejudikatens utfyllande funktion i förhållande till lagtexten. I denna tredje upplaga har inarbetats ändringar och tillägg med anledning av införandet av lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, kommunallagen (2017:725) och förvaltningslagen (2017:900). Vidare har nytillkomna rättsfall tillförts och delvis kommenterats. Även i övrigt har uppdateringar skett.

FÖRFATTARE: Rune Lavin

FILNAMN: Förvaltningsprocessrätt.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2018-11-08

DIMENSIONERA: 1,59 MB

ISBN: 9789139208884

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Juridik GR (B) Förvaltnings- och förvaltningsprocessrätt II 7,5 hp Nationalekonomi GR (A) Offentlig ekonomi 7,5 hp Termin 6 Huvudområde juridik: Juridik GR (C) Förvaltnings- och förvaltningsprocessrätt III 7,5 hp Juridik GR (C) Juridisk metod II 7,5 hp Juridik GR (C) Självständigt arbete, 15 hp alt. Huvudområde statsvetenskap:

Den ineffektiva byggbranschen : En förändringsagenda.pdf

Andra världskriget. D. 2, Från december 1942 till Japans kapitulation.pdf

Matthandlare Olssons död.pdf

Ingenting att skratta åt.pdf

Stjärnorna ovanför Henrys hus : En essä om våra försök att köpa oss lyckliga.pdf

Och en månad går fortare nu än ett hjärtslag.pdf

Simpler management.pdf

Tanke och uppsåt.pdf

Blå.pdf

Vargflocken : tre nycklar till motivation.pdf