Skola i gränsland eBook

Radiodeltauno.it Skola i gränsland Image

BESKRIVNING

Skola i gränsland-boken skrevs 2010-11-19 av författaren Peter Skogsberg. Du kan läsa Skola i gränsland-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida radiodeltauno.it. Du hittar också andra böcker av författaren Peter Skogsberg.
I boken Skola i gränsland skildras det tioåriga, nära samarbetet mellan Sunnadalskolan och Marinmuseum i Karlskrona. Marinmuseums ambition var tidigt att möta Sunnadalskolans behov av att experimentellt pröva ett friare förhållningssätt till den traditionella förmedlingspedagogiken. Det var alltså inte museets behov av utveckling som från början stod i centrum, utan hur skolan med kulturinstitutionens hjälp skulle kunna förverkliga målen i läroplanen. Museets vinst i sammanhanget är att man på detta sätt når nya målgrupper och på det viset kan förnya och utöka sitt besöksunderlag. Den grundläggande idén är att man genom arbetsmetoden kulturprocessat lärande får eleverna att utveckla sina förmågor i skolans kärnämnen. Efter att teaterproduktionen schemalades som en valbar profil på skolan har såväl personal som elever på ett märkbart sätt skapat nya vägar och förutsättningar för inlärning. Det är så teater och matematik hänger ihop. Samarbetet innebär en omfattande satsning på det som på pedagogers språk brukar benämnas den praktisk-estetiska inlärningskoden. I detta fall utgår man från arbetet med en årlig teaterproduktion, där eleverna från år 6-9 får ägna sig åt professionellt teaterarbete med handledning av lärare som har en fot i teatervärlden och in i den traditionella skolpedagogiken. I boken skildras i detalj arbetet i de olika arbetsgrupperna, såsom manus, skådespeleri, scenografi, dans, med flera. Förhoppningen är att fler pedagoger ska inspireras av arbetet på Sunnadalskolan och implementera arbetsmetoden i den egna verksamheten. Sammanfattningsvis konstateras att kulturen har en underordnad roll i den svenska skolan, detta trots att modern pedagogisk forskning och även hjärnforskning visar på kulturens kraftfulla instrument för inlärning. Detta vill Skola i gränsland ändra på.

FÖRFATTARE: Peter Skogsberg

FILNAMN: Skola i gränsland.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2010-11-19

DIMENSIONERA: 4,75 MB

ISBN: 9789163374210

LADDA NER
LÄSA ONLINE

ska, helhet . Syfte: Syftet med studien är att i åtgärdsprogram undersöka hur specialpedagoger dokumenterar och synliggör de elever som finns i gränsområdet av normal och svag begåvning. Metod: ... finns i gränslandet mellan normal och svag begåvning elever.

Asymmetrier och samförstånd i rekryteringssamtal med andraspråkstalare.pdf

Hjärnsmart pedagogik : stimulera barns lärande, empati, inre lugn och självkontroll.pdf

Tosh.pdf

Att skriva sig till läsning : IKT i förskoleklass och skola.pdf

Hunden och soffan.pdf

Näbbar och klor.pdf

Mina år med Svenska Röda Korset.pdf

Alltid lite till : om att slåss för sitt liv.pdf

Hummerfesten.pdf

Jag är Zlatan Ibrahimovic : min historia.pdf

I kundens skor : att skapa värde utifrån mottagarens perspektiv.pdf