Avtalstolkning : tolkning av avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område eBook

Radiodeltauno.it Avtalstolkning : tolkning av avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område Image

BESKRIVNING

Vill du läsa Avtalstolkning : tolkning av avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Bert Lehrberg. Att läsa Avtalstolkning : tolkning av avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område online är nu så enkelt!
Detta är en kombinerad handbok och lärobok om avtalstolkning.I stort sett saknas lagregler i ämnet. I boken systematiseras de regler och principer som används i domstolarna på ett pedagogiskt och klargörande sätt. Syftet är att underlätta såväl inlärningen som den praktiska användningen. Särskild vikt läggs vid de ändamål som motiverar och styr rättstillämpningen på området.Tolkning av avtal särhålls klart från utfyllning, som behandlas i ett särskilt kapitel. Den partsorienterade tolkningen, där endera partens avsikt eller intryck blir avgörande, hålls likaså klart isär från den uttrycksorienterade tolkningen, som fokuserar på parternas förklaringar, till exempel en kontraktstext. De olika perspektiv och kontextelement som beaktas vid tolkningen genomgås systematiskt.Framställningen av regler och principer illustreras med ett omfattande rättsfallsmaterial. Denna nya åttonde upplaga är utvidgad och upptar bland annat ett flertal nya viktiga rättsfall. Bert Lehrberg är professor i civilrätt vid Uppsala universitet. Han har tidigare varit professor i bankrätt. Han är också skiljeman och konsult i affärsjuridiska frågor samt förestår utbildnings- och konsultföretaget Iusté.

FÖRFATTARE: Bert Lehrberg

FILNAMN: Avtalstolkning : tolkning av avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2019-03-12

DIMENSIONERA: 5,93 MB

ISBN: 9789198214673

LADDA NER
LÄSA ONLINE

avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (härefter avtalslagen) kan vara av betydelse i dessa situationer.11 Det framgår till exempel i 34§ avtalslagen att skenavtal inte kan göras gällande enligt vad som kommit till uttryck i avtalet av en 6 Adlercreutz, Axel, Avtalsrätt II s. 9 ff

Jan Allan minns sitt femtiotal.pdf

Häxan.pdf

Rättsfallssamling i förmögenhetsrätt Volym 1, Skadeståndsrätt, skuldebrevsrätt, sakrätt & allmän förmögenhetsrätt.pdf

Falla för en ängel.pdf

Aron Andersson Collection.pdf

Titanicresenärer, främlingslegionärer och siare.pdf

Björn Borg : den perfekta maskinen.pdf

Drömhuset.pdf

JA-lagen!.pdf

MENTALT STARK! ? med Jan-Ove Waldners tips för inre styrka.pdf

Fjällstugan.pdf

Den goda skörden : hur odlingen blev min terapi.pdf

Dolt i mörker.pdf

... och döda ligger ner.pdf

Hänsynslös misshandel.pdf

Jakten på Matrixen.pdf

Only Good, Bara Det Bästa.pdf

Skapandet i var mans hand.pdf

Lida.pdf

Skuggor runt Wallenberg.pdf