Tidens socialpsykologi eBook

Radiodeltauno.it Tidens socialpsykologi Image

BESKRIVNING

Tidens socialpsykologi-boken skrevs 2020-01-31 av författaren Thomas Johansson. Du kan läsa Tidens socialpsykologi-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida radiodeltauno.it. Du hittar också andra böcker av författaren Thomas Johansson.
De senaste 30 årens utveckling av medie- och kommunikationsteknologin har inneburit en revolution i hur människor kommunicerar och socialiserar med varandra. Under denna tidsperiod har också vår relation till tid och rum förändrats i grunden. Människan har anpassat sig snabbt till dessa förändringar, men samtidigt väcks en rad frågor kring hur det mänskliga psyket hanterar denna enorma omställning. Vi lever våra vardagsliv i tidens tecken. Även om vi inte längre har en stämpelklocka som jagar oss, består vardagen av en rad viktiga tidpunkter och tillfällen då vi förväntas göra vissa saker. Det kan handla om arbetsmöten, husvisningar, servicebesök hos kunder, tandläkartider, barnhämtning och andra saker som reglerar vårt vardagsliv. Det är i dag svårt att hitta människor som säger sig vara helt och hållet nöjda med sin tidstilldelning: tidens knapphet är ett återkommande tema i våra vardagliga samtal. Ofta handlar otillfredsställelsen om att vi känner oss stressade på jobbet, har för lite tid för barnen eller inte hinner återhämta oss efter jobbet. Dessa "problem" kan, om vi för en stund zoomar ut och ser på de större frågorna om globala miljökatastrofer och människans hotade existens, te sig futtiga. Tidens fördelning och hur vi resonerar om tid i vardagslivet handlar om rättvisa, jämställdhet och ett värdigt liv; dessa frågor länkar samman med de större frågorna om människans överlevnad och ett värdigt liv för alla människor. Syftet med denna bok är att skissera det författaren vill kalla tidens socialpsykologi. Särskilt fokus kommer att riktas mot hur människor upplever, uppfattar och orienterar sig i samtiden.

FÖRFATTARE: Thomas Johansson

FILNAMN: Tidens socialpsykologi.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2020-01-31

DIMENSIONERA: 8,60 MB

ISBN: 9789144137094

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Socialpsykologi studerar relationer som ständigt byter skepnad: Relation - reaktion = ny relation - ny reaktion (orsak - verkan) Socialpsykologin studerar människan tillsammans med andra. Det är en vetenskap som försöker förstå och förklara människans sociala samspel. Vanligtvis delar man upp socialpsykologin i tre fokusområden:

För-påverkan : ett helt nytt sätt att övertyga och påverka.pdf

Vänd på tanken : framgångsrik undervisning i klassrummet.pdf

Naturen ger dig svar.pdf

Clytie.pdf

Om Wester Strakten I Botaniskt Afseende.pdf

Korta svar på stora frågor.pdf

Över alla gränser : manlighet och kristen (o)tro hos Almqvist, Strindberg och Lagerlöf.pdf

Skriva 3(2013) Från idé till bok.pdf

Svar till blivande skribenter.pdf

Flickorna.pdf

Fjällflora.pdf

Delfin kontakt : att leva mångdimensionellt.pdf

Strandglädje.pdf

Torgor - minotauren.pdf

Ett blekare offer åt gudarna vi saknar : årsbok för nattaktiva.pdf

Dream Maker. Milano.pdf

Boken om dig Maria.pdf

För berättelsens skull : Modeller för litteraturundervisningen.pdf

Krilon själv.pdf