Den allmänna pensionsavgiften och inkomstskatten eBook

Radiodeltauno.it Den allmänna pensionsavgiften och inkomstskatten Image

BESKRIVNING

Den allmänna pensionsavgiften och inkomstskatten-boken skrevs 2017-06-08 av författaren Per Nilsson. Du kan läsa Den allmänna pensionsavgiften och inkomstskatten-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida radiodeltauno.it. Du hittar också andra böcker av författaren Per Nilsson.
Alla som förvärvsarbetar, bedriver näringsverksamhet eller uppbär sjuk- eller föräldrapenning eller arbetslöshetsersättning betalar en allmän pensionsavgift på 7 procent av inkomsten eller ersättningen. Dessutom betalar arbetsgivaren, egenföretagaren och staten en ålderspensionsavgift på 10,21 procent. Dessa avgifter, sammanlagt 17,21 procent, leder till pensionsrätt. Pensionsrätten definieras samtidigt som 18,5 procent av pensionsunderlaget, vilket är den pensionsgrundande inkomsten efter avdrag för den allmänna pensionsavgiften. Hur har det blivit så? I inkomstskattesystemet är den allmänna pensionsavgiften inte avdragsgill, det är däremot är ålderspensionsavgiften för arbetsgivaren och egenföretagaren. I stället får vi en skattereduktion på motsvarande belopp. Men skattereduktionen skapar en belastning för personer i de lägre inkomstskikten. Hur har denna situation uppkommit? Peter Nilsson, adjungerad professor i skatterätt vid Juridiska fakulteten vid Lunds universitet, analyserar i denna rapport hur den allmänna pensionsavgiften fungerar och hur den hänger samman med inkomstskattesystemet. Författaren diskuterar förslag på möjliga åtgärder för att komma till rätta med olika skevheter i pensions- och inkomstskattesystemen.

FÖRFATTARE: Per Nilsson

FILNAMN: Den allmänna pensionsavgiften och inkomstskatten.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2017-06-08

DIMENSIONERA: 9,45 MB

ISBN: 9789186949891

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Köp 'Den allmänna pensionsavgiften och inkomstskatten' nu. I denna rapport analyseras hur den allmänna pensionsavgiften fungerar och hur den hänger samman med

Svenskans beskrivning 34.pdf

Äppelfabriken : mustning, äppelsorter och recept.pdf

Stjärnlösa nätter.pdf

Här står jag mitt i livet.pdf

Hablingbo sockens historia.pdf

Kärleken på Kallos : Den ljuvaste faran.pdf

Parallellmakt: Insikten att du kan påverka det som händer härnäst (en del av Kaosologi).pdf

Vid avantgardets korsvägar : om Ivan Aksionov och ryska modernismen.pdf

1Q84 : andra boken.pdf

Hela fisken.pdf

Marie-Louise Ekman.pdf

Johanna Schartau.pdf

Britannicus & Bérénice.pdf

Svärdet och spiran.pdf

Jag är redan död : en mammas berättelse.pdf

En ohörd röst.pdf

Personalgruppens psykologi.pdf

Svenska och mycket mer/ABC, kapitel 1, Alfa-kurs.pdf

Martin Luther King.pdf