Organizing History eBook

Radiodeltauno.it Organizing History Image

BESKRIVNING

Organizing History är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Forssberg Anna Maria,Hallenberg Mats,Husz Orsi,Nordin Jonas. På vår hemsida radiodeltauno.it kan du läsa boken Organizing History online.
För svensk informationstext, se nedan.The history of man is to a large extent the history of organizations. For as long as there are written records to study, people have cooperated to make use of scant resources in a more effective way. Hierarchical organizations have been conspicuous throughout history, from churches and states to firms and trade unions. But there are other forms of organization as well: market relations, shaped by the balance between supply and demand, and horizontal network relations based on trust and friendship. Organizing History is a tribute to late Professor Jan Glete, focusing on the dynamic interaction of organizations, norm systems and institutional changes. The texts cover a time span from the first cultures up until present day, and include European as well as Japanese and South American history. But the book also highlights the need to organize historical knowledge through the critical use of theory. As is shown in the intriguing and challenging articles, the organizational perspective may be just as fruitful for the study of medieval iron works as in analyzing modern marketing campaigns. Contributors: KLAS ÅMARK, Stockholm University, Sweden GUNNAR ÅSELIUS, National Defence College, Stockholm,Sweden JEREMY BLACK, University of Exeter, UK JAAP R. BRUIJN, Leiden University, the Netherlands CHRISTER ERICSSON, Örebro University, Sweden ANNA MARIA FORSSBERG, Army Museum, Stockholm, Sweden BO FRANZÉN, Stockholm University, Sweden MATS HALLENBERG, Stockholm University, Sweden MARIKA HEDIN, Vasa Museum, Stockholm, Sweden ORSI HUSZ, Uppsala University, Sweden ARNE JARRICK, Stockholm University, Sweden ULF JONSSON, Stockholm University, Sweden GUNNER LIND, University of Copenhagen, Denmark ENRIQUE MARTÍNEZ RUIZ, University of Madrid, Spain LEOS MÜLLER, Stockholm University, Sweden JONAS NORDIN, Stockholm University & National Library of Sweden MAGDALENA DE PAZZIS PI CORRALES, University of Madrid, Spain JOHAN SÖDERBERG, Stockholm University, Sweden MARIA WALLENBERG BONDESSON, Stockholm University, SwedenSvensk informationstext Den mänskliga historien är till stor del en historia om organisering. Så länge det funnits skriftliga källor kan man se hur människor samarbetat för att kunna utnyttja små resurser på effektivast möjliga sätt. Hierarkiska organisationer har haft en slående betydelse genom tiderna, från kyrka och stat till företag och fackförbund. Men det finns fler former av organisation: marknadsrelationer som formas av balansen mellan tillgång och efterfrågan, eller mer jämställda nätverksrelationer som grundar sig på förtroende och vänskap. Organizing History är en hyllning till den nu bortgångne professor Jan Glete, och fokuserar den dynamiska samverkan mellan organisationer, normsystem och institutionell förändring. Författarnas texter spänner över ett tidsperspektiv från de första högkulturerna till idag, och gör nedslag i europeisk, japansk och sydamerikansk historia. De belyser samtidigt behovet av att organisera historisk kunskap genom kritisk tillämpning av teorier. De spännande artiklarna visar att organisationsperspektivet kan vara fruktbart i vitt skilda sammanhang ? i studier av medeltida järnhantering likväl som analyser av modern marknadsföringsstrategi.

FÖRFATTARE: Forssberg Anna Maria,Hallenberg Mats,Husz Orsi,Nordin Jonas

FILNAMN: Organizing History.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2015-12-30

DIMENSIONERA: 5,62 MB

ISBN: 9789187351945

LADDA NER
LÄSA ONLINE

How to Organize Your Family History This guide will help you establish an organization system for your family history, including the all-important research log. TOPICS Organization Research Logs Searching Appendix Organization Genealogy can become overwhelming when you don't have a plan for what to do with all of the information that you uncover.

Mindfulness i fickformat : Program dag för dag i nio veckor.pdf

Vinifiktioner.pdf

Gärningar och dagar från en svunnen tid : berättelsen om ett svärd, dess ägare och vidare öden.pdf

På gott och ont.pdf

Stora konstnärshandboken.pdf

Flygkalender 2017 - Flygmuseer i Chino och Santa Monica augusti 2016.pdf

Hämnaren.pdf

Mysteriet med de fyra korparna i källaren..pdf

Luftburen.pdf

Avslutsbibeln: Handboken i hur du frågar efter affären i alla kundsituationer.pdf

Jämtland och den jämtländska världen 1000-1645.pdf