Konstnärerna i Södra Ängbys gatunamn eBook

Radiodeltauno.it Konstnärerna i Södra Ängbys gatunamn Image

BESKRIVNING

Konstnärerna i Södra Ängbys gatunamn är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Nils Ringstedt. På vår hemsida radiodeltauno.it kan du läsa boken Konstnärerna i Södra Ängbys gatunamn online.
När Södra och Norra Ängby skulle bebyggas på 1930-talet som de sista villaområdena i Bromma, beslöts att gatorna i Södra Ängby skulle namnges efter kända svenska konstnärer.Södra Ängby bebyggdes med villor i en stil, som i Sverige kommit att kallas funktionalism eller funkis. Hela området är unikt på grund av sin storlek med en bebyggelse med en homogen arkitektonisk karaktär. Det har därför klassats som ett riksintresse, som saknar motsvarighet inte bara i Sverige utan även internationellt. På senare tid har det publicerats flera böcker om Södra Ängby, som ingående presenterar områdets unika stadsplanering och arkitektur.Den här boken presenterar Södra Ängby från ett helt annat perspektiv, nämligen med utgångspunkt från de konstnärer som fått ge namn till gatorna i stadsdelen, med skildringar av konstnärernas liv och verk. Boken är rikt illustrerad med konstverk som har hämtats från miljöer och muséer i Stockholm, huvudsakligen Nationalmuseum men även Waldemarsudde.

FÖRFATTARE: Nils Ringstedt

FILNAMN: Konstnärerna i Södra Ängbys gatunamn.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2020-03-27

DIMENSIONERA: 9,19 MB

ISBN: 9789188823267

LADDA NER
LÄSA ONLINE

I stadsdelen Södermalm, i vardagligt tal Söder, i Stockholms stad har det funnits bebyggelse sedan slutet av 1200-talet. Några av de mer välkända gatorna och torgen på Södermalm är Götgatan (omtalad vid namn 1644), Hornsgatan och Mariatorget.En omfattande reglering av gatunätet påbörjades 1642 genom stadsingenjören Anders Torstenson som en del av en större stadsplanering i ...

Framtidens jobb.pdf

De dödas dolk.pdf

Investeringskalkylering - Ett hjälpmedel vid beslutsfattande.pdf

Evigheten saknar rytm.pdf

Uzumaki : spiralerna D.2.pdf

Gärda.pdf

Innan slutet del 4.pdf

Straffad.pdf

En liten groggpraktika : en handbok i hur man blandar 84 goda groggar & några mindre goda.pdf

Halm.pdf

Dig blir det aldrig något av.pdf

Den amerikanska högern.pdf