Aktieägaravtal : ett symposium eBook

Radiodeltauno.it Aktieägaravtal : ett symposium Image

BESKRIVNING

Aktieägaravtal : ett symposium är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Daniel Stattin,Jenny Strandberg. På vår hemsida radiodeltauno.it kan du läsa boken Aktieägaravtal : ett symposium online.
Antologin består av bidrag från ett symposium om aktieägaravtal som anordnades av forskargruppen i associations- och kapitalmarknadsrätt vid Uppsala universitet under hösten 2015. Till symposiebidragen har fogats några ytterligare uppsatser som breddar och fördjupar diskussionen. Medverkande författare: Margareta Brattström, Karin Eklund, Caroline Elander, Torbjörn Ingvarsson, Erik Sjöman, Daniel Stattin, Carl Svernlöv, Simona Tobler Westerlund, Johanna Wickenberg Linneballe.

FÖRFATTARE: Daniel Stattin,Jenny Strandberg

FILNAMN: Aktieägaravtal : ett symposium.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2018-02-26

DIMENSIONERA: 1,84 MB

ISBN: 9789177370307

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Karin Eklund är doktorand i civilrätt. Ämnesområdet för hennes forskning är bolagsstyrning och juridiskt ansvar på finansmarknaden. Syftet med forskningsprojektet är att bidra till kunskap om bolagsstyrningssystemet i finansiella företag, de risker som är förknippade med detta och vilket ansvar som kan följa vid överträdelser av regler.

Mer att hämta : en handbok för Acem-mediterande.pdf

Ända in i märgen : en sann berättelse om en bruten nacke, ett liv i spillror och vägen tillbaka.pdf

Bondeåret : en krönika av Vilhelm Moberg.pdf

Design för hållbar utveckling : ekologi, ekonomi, kultur.pdf

1 Malmö Sverigeserien Topo50 : Skala 1:50 000.pdf

"AP-fonden, ""bromsen"" och din pension".pdf

Status 12.pdf

Ett uppvaknande.pdf

Mitt Wallanderland.pdf

Kalender 2020 för konspirationsteoretiker och annat löst folk.pdf

Torgny Lindgren : inträdestal i Svenska akademien.pdf

Kajas resa.pdf

Franklin D Roosevelt.pdf

Längtan efter mening.pdf

Konst och film. Texter efter 1970.pdf

Fyra framtider : visioner om en postkapitalistisk värld.pdf