Deus ex machina eBook

Radiodeltauno.it Deus ex machina Image

BESKRIVNING

Deus ex machina-boken skrevs 2006-01-01 av författaren Karl Gustafson. Du kan läsa Deus ex machina-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida radiodeltauno.it. Du hittar också andra böcker av författaren Karl Gustafson.
Mänskligheten står idag inför gigantiska problem som kan synas vara näst intill olösliga. Å ena sidan finns det oerhört rika människor, och å andra sidan bottenlöst fattiga människor som lever i träldom. De rika lever på de fattigas arbete, och jorden resurser töms och nedsmutsningen av miljön tilltar. Världens penningsystem och ekonomier riskerar att kollapsa eftersom endast några få procent av alla pengar som finns motsvaras av realproduktion. Resten är spekulation. Denna bok handlar om ett nytt ekonomiskt system kallat tidfaktorekonomi (Tfe). I och med att tidsrelaterad beräkning tillämpas införs en värdebas i ekonomin i form av tidsfaktorn. Värdebaser som meter, kilogram, sekund med flera (SI-systemet) används överallt inom naturvetenskapen och i den ingenjörsvetenskapliga teknologin. Men de s.k. samhällsvetenskaperna; ekonomi, rättsordning och statskunskap, måste även de bygga på värdebaser för att de inte skall vila på ett subjektivt godtycke som varierar från tid till annan. Först då blir samhällsvetenskaperna kontrollerbara, beräkningsbara och planeringsbara, vilket är nödvändigt om inte oreda skall uppstå. Bristen på värdebaser inom dessa områden är orsaken till dagens sociala kaos och ekonomiska orättvisor.  Bokens titel "Deus ex machina" betyder ursprungligen "Gud från maskineriet", vilket har sin upprinnelse i den antika teatern. När författaren till en pjäs trasslat till intrigen så att han själv inte kunde lösa problemen gjorde han det lätt för sig genom att kalla på Gud, som med sin övernaturliga förmåga kunde ställa allt till rätta. Detta skedde genom att Gud sänktes ner på scenen från ovan, alltså bokstavligen från teatermaskineriet, vilket i överförd bemärkelse betyder "Deus ex machina":Någon som oväntat ingriper i ett låst läge och med en förbluffande enkel åtgärd löser ett till synes olösbart problem.  Författarens förhoppning är att denna bok skall bidra till att utveckla ett hedervärt samhälle och visa mänskligheten vägen från träldom. 

FÖRFATTARE: Karl Gustafson

FILNAMN: Deus ex machina.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2006-01-01

DIMENSIONERA: 9,17 MB

ISBN: 9789163175633

LADDA NER
LÄSA ONLINE

A Deus ex Machina (pron: /diːəs ɛks mækɪnə/ for Britons, /deɪuːs ɛks mɑːkɪnə/ for Americans; /deus eks maːkʰinaː/ in the orginal Latin) is when some new event, character, ability, or object solves a seemingly unsolvable problem in a sudden, unexpected way.It's often used as the solution to what is called "writing yourself into a corner," where the problem is so extreme that ...

Siden, sammet, trasa, lump.pdf

En naiv och sentimental prosaist : tankar om romanen.pdf

Slottsfinal.pdf

Anne på Grönkulla.pdf

Lars Forssell läser egna dikter.pdf

Madeira (med karta).pdf

Somliga linor brister.pdf

Dokument rörande spelaren Rubashov.pdf

Hänsynslös misshandel.pdf

Globalhistoria : en introduktion.pdf

Kom igång Rockgitarr.pdf

Utom kontroll.pdf