Populärlitteratur - De populära genrernas estetik och historia eBook

Radiodeltauno.it Populärlitteratur - De populära genrernas estetik och historia Image

BESKRIVNING

Populärlitteratur - De populära genrernas estetik och historia är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Anders Öhman. På vår hemsida radiodeltauno.it kan du läsa boken Populärlitteratur - De populära genrernas estetik och historia online.
Populärlitteraturen är ingen enhetlig företeelse trots att den ofta klumpats ihop med nedlåtande benämningar som skräp-, trivial- eller kiosklitteratur. I själva verket består populärlitteraturen av en rad olika arter eller genrer. Varje genre kännetecknas av att den vill gestalta, utforska och kartlägga en viss del av vår verklighet.Denna bok strävar efter ett ge en mera nyanserad bild av den populära litteraturen. Efter en teoretisk inledning tar vart och ett av de åtta kapitlen upp genrer som kärleksromaner, science fiction, skräckskildringar, deckare, fantasy, vampyrberättelser och historiska populärromaner.I varje kapitel utreds genrens egenart och historia, och ett par moderna exempel analyseras. Bland dessa kan nämnas romaner av Maeve Binchy, Stephen King, Raymond E. Feist, William Gibson, Marion Zimmer Bradley, Philip K. Dick, Jean M. Auel, Sara Paretsky, Anne Rice och John Grisham. Boken är främst avsedd för studerande i litteraturvetenskap, biblioteksvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap och kulturstudier vid högskolor och universitet. Den riktar sig även till dem som i sin yrkesverksamhet kommer i kontakt med populärlitteratur, t.ex. bibliotekarier, fritidsledare och lärare på högstadiet och gymnasiet.

FÖRFATTARE: Anders Öhman

FILNAMN: Populärlitteratur - De populära genrernas estetik och historia.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2008-10-17

DIMENSIONERA: 5,52 MB

ISBN: 9789144032689

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Dag Hedman & Jerry Määttä (2015), Brott, kärlek, främmande världar: - texter om populärlitteratur Janice A. Radway (1984), Reading the Romance Maria Nilson & Helene Ehriander (2013), Chick lit brokiga läsningar och didaktiska utmaningar, Liber Öhman, Anders (2002), Populärlitteratur. De populära genrernas estetik och historia

Boken om dig Karl.pdf

En Humbla på haven.pdf

De sju som såg.pdf

En trygg hamn.pdf

Långkok, svinhuvud och lite romantik.pdf

Trauma : om psykoterapi vid posttraumatisk och dissociativ problematik.pdf

Schmidts etta : matrecept och reseberättelser.pdf

Undantagstillståndet.pdf

Är detta verkligen stjärnor.pdf

La dolce vita - erotisk novell.pdf

Luftballongens uppfinning samt lyckliga och olyckliga luftseglingar.pdf

Tankar mellan hjärtslag.pdf

Fastighetsbeskattning.pdf

Dackefejden.pdf