Redovisning : från bokföring till analys (bok + digital produkt) eBook

Radiodeltauno.it Redovisning : från bokföring till analys (bok + digital produkt) Image

BESKRIVNING

Vill du läsa Redovisning : från bokföring till analys (bok + digital produkt) pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Jan Marton,Niklas Sandell,Anna-Karin Stockenstrand. Att läsa Redovisning : från bokföring till analys (bok + digital produkt) online är nu så enkelt!
Redovisning är en process som omfattar allt från företagets transaktioner och omständigheter, till den analys och användning av företagets redovisnings information som slutligen sker. Redovisning ligger också till grund för en lång rad viktiga beslut. Vi vill med den här boken visa att redovisning är någonting helt fundamentalt i samhället och ett ämne som är både roligt, spännande och viktigt!  Boken består av fem delar. I dessa delar illustreras hur 1. Redovisningen tar avstamp i de transaktioner och omständigheter som uppstår i företagets vardag.2. Transaktioner noteras i företagets bokföring med den grundläggande logik som all redovisning bygger på.3. De finansiella rapporterna upprättas genom summeringar men även en stor mängd subjektiva bedömningar. Upplysningar och tilläggsinformation behövs också för att informationen i rapporterna ska kunna förstås.4. Redovisningsprinciper och redovisningsregler har en avgörande betydelse för redovisningen.5. Redovisningsinformation kan konsumeras av användare utanför företaget som vill bilda sig en uppfattning om hur det går för företaget, ofta genom att jämföra företaget med andra företag, något som ofta kräver användning av så kallade nyckeltal. Till boken finns ett gediget övningsmaterial i form av en övningsbok som täcker huvudbokens samtliga delar. Den innehåller ett stort antal övningar med full ständiga lösningsförslag och kommentarer. 

FÖRFATTARE: Jan Marton,Niklas Sandell,Anna-Karin Stockenstrand

FILNAMN: Redovisning : från bokföring till analys (bok + digital produkt).pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2018-07-03

DIMENSIONERA: 3,36 MB

ISBN: 9789144121062

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Redovisning från bokföring analys SPARA pengar genom att jämföra priser på 4 modeller Läs omdömen och experttester - Gör ett bättre köp idag!

Zizek om Lacan.pdf

Bättre samarbete mellan stat och kommun vid planering för byggande. SOU 2015:109. : Betänkande från Planprocessutredningen.pdf

Prima Formula 6 25 ex+25 ex elevwebb+lärarwebb.pdf

Värt en omväg : Gömda oaser i och runt Göteborg.pdf

Ivan Lönnberg : konstnären som stupade i första världskriget.pdf

Mord utan förbindelse.pdf

Ockuperad stad : och vad författaren hittade där.pdf

Good to great : svänghjulseffekten.pdf

Makt, beslut och ledarskap : märkbar och obemärkt makt.pdf

Game of thrones - Kråkornas fest.pdf

Sverige och filosoferna : svensk 1900-talsfilosofi i sociologisk belysning.pdf

Jägaren 2006.pdf

Se Mig!.pdf

Snöfall, mirakel och frusna hjärtan.pdf