Förvaltningslagen : en kommentar eBook

Radiodeltauno.it Förvaltningslagen : en kommentar Image

BESKRIVNING

Vill du läsa Förvaltningslagen : en kommentar pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Kristina Ahlström. Att läsa Förvaltningslagen : en kommentar online är nu så enkelt!
Den 1 juli 2018 trädde en ny förvaltningslag i kraft. Den bygger i stor utsträckning på tidigare reglering i lag och förvaltningsrättsliga principer. Den nya förvaltningslagen har språkligt moderniserats och även i övrigt arbetats om för att bli mer lättillgänglig. Praxis och rättsliga principer har kodifierats och återfinns i lagtext. Viss utvidgning av bestämmelserna har skett och en helt ny reglering har införts för situationer när myndigheten dröjer med att avgöra ärenden.Regleringen är grundläggande för svensk förvaltning och av stor betydelse för att allmänheten ska ha stort förtroende för att förvaltningen sköts på ett rättssäkert och effektivt sätt. I boken lämnas en kommentar till 2017 års förvaltningslag. Kommentaren gavs ut redan våren 2018 för att användas vid utbildning och tillämpning av den nya förvaltningslagen. Efter den 1 juli 2018 har denna reviderade första upplaga getts ut med komplettering av beslutade följdändringar i andra författningar samt justeringar med anledning av att GDPR trätt i kraft.Författaren Kristina Ahlström är advokat med egen verksamhet i Stockholm. Hon har under många år arbetat med rättsliga uppgifter på statliga myndigheter som tingsrätt, kronofogdemyndighet, Riksskatteverket och Utbildningsdepartementet. Hon fick tidigt arbeta med förvaltningsärenden hos Rättshjälpsnämnden i Malmö i slutet av 1980-talet. Kristina Ahlström har skrivit flera böcker om arbetsrätt samt offentlighet och sekretess. Hos Karnov Group kommenterar hon flera arbetsrättsliga lagar samt delar av offentlighets- och sekretesslagen.

FÖRFATTARE: Kristina Ahlström

FILNAMN: Förvaltningslagen : en kommentar.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2018-08-14

DIMENSIONERA: 1,63 MB

ISBN: 9789176106785

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Kunskap om förvaltningslagen är därför av avgörande betydelse på alla nivåer inom förvaltningen för att ärenden ska handläggas på rätt sätt och för att de enskilda personer som kommer i kontakt med myndigheterna ska få ett korrekt bemötande. Boken avser att ge en systematisk och lättillgänglig kommentar till förvaltningslagen.

Perspektiv.pdf

Ballets Russes : The Stockholm collection.pdf

SOL 4000 Religion och liv 8 Elevbok.pdf

Orten.pdf

Sista vakten.pdf

Mistlar och magi/Nyckeln till ditt hjärta.pdf

Nätverket : Södertäljemaffians uppgång och fall.pdf

Jag föredrar att kalla mig impulsiv.pdf

Stå fast : vägra vår tids utvecklingstvång.pdf

Den oväntade resan hem.pdf

Skruvstädsblomman.pdf

Taxi Storstockholm 2017.pdf