Personuppgiftslagen i praktiken eBook

Radiodeltauno.it Personuppgiftslagen i praktiken Image

BESKRIVNING

Personuppgiftslagen i praktiken är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Roger Petersson,Klas Reinholdsson. På vår hemsida radiodeltauno.it kan du läsa boken Personuppgiftslagen i praktiken online.
Personuppgiftslagen innebär bl.a. att ansvaret för att personuppgifter behandlas på ett lagligt sätt i första hand ligger på den som behandlar uppgifterna. I denna bok beskrivs de regler som gäller för sådan behandling. Boken vänder sig till alla som behandlar personuppgifter, såväl inom den offentliga som den privata sektorn. Genom praktiska exempel belyser boken de ofta mycket komplicerade reglerna och sätter in dem i sitt sammanhang. Den ger på så sätt värdefull vägledning för dem som skall tillämpa lagen. Denna femte upplaga av boken har anpassats efter ändrad lagstiftning och rättspraxis fram till den 1 januari 2012.

FÖRFATTARE: Roger Petersson,Klas Reinholdsson

FILNAMN: Personuppgiftslagen i praktiken.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2012-06-12

DIMENSIONERA: 7,87 MB

ISBN: 9789139111795

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Lagen börjar gälla 25 maj 2018 för alla länder inom EU. I Sverige ersätter GDPR den gamla personuppgiftslagen (PUL). Varför GDPR? Syftet med den nya lagen är att stärka skyddet för fysiska personer vid behandling av personuppgifter. Personuppgifterna kan utgöras av information om såväl anställda som kunder eller potentiella kunder.

Om ras och vithet i det samtida Sverige.pdf

En Kärlek.pdf

Lång väg till rättvisa.pdf

Steg för steg till ett perfekt manus.pdf

Svenska för nybörjare (tigrinja).pdf

Bergshanteringens historia : en sammanställning för nyfikna och nybörjare.pdf

Tidningsuppsatser. Vol 1-4.pdf

IN COLORES.pdf

Hjärtevän.pdf

Verkställbarhet av beslut om lov: delbetänkande från Översiktsplaneutredningen (N 2017:02).pdf

Hjärtan på spel ; Förförd av en hertig.pdf

Statt upp min älskade.pdf

Om Den omättliga vägen av Ben Okri.pdf

Där jag ringer ifrån.pdf