A, B, C och D - Vägledning för studenter som skriver akademiska uppsatser eBook

Radiodeltauno.it A, B, C och D - Vägledning för studenter som skriver akademiska uppsatser Image

BESKRIVNING

Vill du läsa A, B, C och D - Vägledning för studenter som skriver akademiska uppsatser pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Christer Bjurwill. Att läsa A, B, C och D - Vägledning för studenter som skriver akademiska uppsatser online är nu så enkelt!
Denna bok är en nybörjarbok, men också en fortsättningsbok i uppsatsskrivande. Bokens innehåll är koncentrerat till fyra delar:a) kriterier för kvalitetsbedömning av färdiga uppsatser, dokumenterat i olika försök att komma fram till en minsta gemensamma nämnare för uppsatsbedömning mellan olika ämnen och olika högskolor; b) undervisning som förberedelse för uppsatsarbetet; c) planering och handledning av uppsatser; d) slutredovisning av arbetet i form av presentation och opposition. Såväl arbetsprocessen som produkten belyses, inte minst har processbeskrivningen fått ett utförligt innehåll.Innehållet i boken bygger på författarens erfarenheter från flera års undervisning och handledning av studentuppsatser vid högskolan i Halmstad. Boken är avsedd för studenter och lärare på universitet och högskolor som arbetar med uppsatser på A-D-nivå.

FÖRFATTARE: Christer Bjurwill

FILNAMN: A, B, C och D - Vägledning för studenter som skriver akademiska uppsatser.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2008-10-17

DIMENSIONERA: 8,66 MB

ISBN: 9789144032757

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Litteraturlista för Examensarbete 2, Matematik, 973A18, 2019 Kompletterande litteratur Böcker Bjurwill, Christer, (2001) A, B, C och D : vägledning för studenter som skriver

En bitterljuv strid.pdf

Tysta rop.pdf

Nyckeln till Caroline.pdf

Svärmodern.pdf

Med goda intentioner.pdf

AIQ : hur artificiell intelligens fungerar.pdf

Sommargås och Stjärnberg : studier i svenska nötkreatursnamn.pdf

Kompass bi/sk Människan - kroppen och knoppen Lärarbok.pdf

Livsverk.pdf

Jag kommer ihåg.pdf

Hey Princess.pdf