Lagen om finansiell rådgivning till konsumenter : En kommentar eBook

Radiodeltauno.it Lagen om finansiell rådgivning till konsumenter : En kommentar Image

BESKRIVNING

Lagen om finansiell rådgivning till konsumenter : En kommentar är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Mikael Swahn,Björn Wendleby. På vår hemsida radiodeltauno.it kan du läsa boken Lagen om finansiell rådgivning till konsumenter : En kommentar online.
Boken utgör en kommentar till lagen om finansiell rådgivning till konsumenter, som trädde i kraft den 1 juli 2004. Lagen kommenteras paragrafvis på sedvanligt sätt med hänvisning dels till Finansinspektionens tillämpningsföreskrifter, dels till relevanta förarbeten/praxis inklusive viktigare underrättsavgöranden och avgöranden från Allmänna reklamationsnämnden. Eftersom det nya begreppet "god rågivningssed" kommer att få betydelse även utanför konsumentledet finns ett särskilt avsnitt som behandlar kunder som inte är konsumenter.

FÖRFATTARE: Mikael Swahn,Björn Wendleby

FILNAMN: Lagen om finansiell rådgivning till konsumenter : En kommentar.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2004-12-01

DIMENSIONERA: 8,63 MB

ISBN: 9789139010739

LADDA NER
LÄSA ONLINE

2. Förslag till lag om finansiell rådgivning till konsumenter. Härigenom föreskrivs följande. Inledande bestämmelser . 1 § Denna lag gäller finansiell rådgivning som en näringsidkare tillhandahåller en konsument och som omfattar placering av konsumentens tillgångar i finansiella instrument eller i livförsäkringar vars kapital helt eller delvis placeras i finansiella instrument ...

Stora små lögner.pdf

Drömbäraren.pdf

Stockholmaren : självbiografisk berättelse.pdf

Bidrag Till Historien Om Sveriges Krig Med Danmark 1643-1645..pdf

Pakten.pdf

Presentask med fyra kvinnliga samtidsförfattare.pdf

Besegra mörkrets Änglar : att bryta demoniskt förtryck i den troendes liv.pdf

Kustbevakningen : en berättelse om myndigheten som gick på grund.pdf

Högtryck.pdf

Förenkla på jobbet ? Gör det krångliga lätt.pdf

KOD 45 Första arbetsboken.pdf

Kvinnan på bänken.pdf

Krona eller klave : Utvecklingen av kreditmarknaden i Göteborg under 1800-t.pdf

Patriarkens dotter.pdf

Agil projektledning Övningsbok.pdf

Föda utan rädsla.pdf

Språket, människan och världen Lärarpaket - Digitalt + Tryckt - Människans språk 1-2.pdf

Mördar-Anders och hans vänner (samt en och annan ovän).pdf