Långa perspektiv : samisk forskning & traditionell kunskap eBook

Radiodeltauno.it Långa perspektiv : samisk forskning & traditionell kunskap Image

BESKRIVNING

Vill du läsa Långa perspektiv : samisk forskning & traditionell kunskap pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Peter Sköld,Krister Stoor. Att läsa Långa perspektiv : samisk forskning & traditionell kunskap online är nu så enkelt!
Forskning inom en rad ämnesområden har utmärkta möjligheter att bistå det samiska samhället i strävan mot en positivoch hållbar utveckling. Den kunskapsgrund som finns idag har åtskilliga luckor att täta. Därför är det viktigt att forskningen behandlar frågor av stor betydelse. Ett område som från samiskt håll har påtalats som särskilt angeläget är den traditionella samiska kunskapen - Árbediehtu. Kunskapsförluster, ägande av traditionell kunskap, natursyn, internationella konventioner, terminologi, förvaltning, kunskapsöverföring, undervisning och samförvaltning är områden som behandlas i den föreliggande publikationen. Den diskussion som föregår i de ledande dagstidningarna, de beslut som fattas vid domstolar och den bild allmänheten har av det samiska behäftas av en god portion okunskap och fördomar. Bara forskning, undervisning och samverkan kan råda bot på detta. Långa perspektiv - samisk forskning och traditionell kunskap innehåller fjorton artiklar skrivna av forskare från flera olika ämnesdiscipliner. Boken erbjuder mycket ny kunskap och ger goda prof på den mångfald som idag präglar forskning med samisk tematik.

FÖRFATTARE: Peter Sköld,Krister Stoor

FILNAMN: Långa perspektiv : samisk forskning & traditionell kunskap.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2012-08-20

DIMENSIONERA: 8,44 MB

ISBN: 9789174594973

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Långa perspektiv : samisk forskning & traditionell. 417 kr Finns i lager CDON.COM. 417 kr Finns i lager CDON.COM: Árbediehtu : samiskt kulturarv och traditionell kunskap. 98 kr Finns i lager Book Outlet. 98 kr Finns i lager Book Outlet: Samisk shamanism : var tids noaidi. 230 kr Finns i lager Book Outlet. 230 kr Finns i lager

Livsblod.pdf

Johan III.pdf

Joseph Martin Kraus : den mest betydande gustavianska musikpersonligheten.pdf

Herravälde.pdf

Jungfrun och demonerna : en Karlfeldtstudie.pdf

Hormonernas svall : En klimakteriememoar.pdf

1Q84 : tredje boken.pdf

Vitt brus.pdf

Jag blickar över huvet på Stalin ut.pdf

Fjärilen som återvände till sin puppa.pdf

I kökstrappan.pdf

Skandinaviskt civilflyg : en resa genom 50 år.pdf

Börsens framtida guldägg.pdf