Mobbning : en social konstruktion? eBook

Radiodeltauno.it Mobbning : en social konstruktion? Image

BESKRIVNING

Mobbning : en social konstruktion?-boken skrevs 2011-08-17 av författaren Gun-Marie Frånberg,Marie Wrethander. Du kan läsa Mobbning : en social konstruktion?-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida radiodeltauno.it. Du hittar också andra böcker av författaren Gun-Marie Frånberg,Marie Wrethander.
Vad är egentligen mobbning? Begreppet används i olika sammanhang som om vi alla vore överens om vad det handlar om. Det är ett känsloladdat begrepp som väcker uppmärksamhet eftersom det är ett stort problem i skolan som måste hanteras och motverkas. Men hur ska det gå till? Som ett svar på problemet med mobbning bland barn och ungdomar i skolan har en rad åtgärder och metoder för att hantera problemet vuxit fram, både från myndighetshåll och genom privata initiativ. Men vad innebär dessa och vad får de för konsekvenser i barns och ungdomars sociala vardag? I boken diskuterar och problematiserar författarna mobbning i skolan som ett komplicerat och omdiskuterat problem. Boken tar utgångspunkt i ett kritiskt förhållningssätt till den rådande bilden av och synen på mobbning. Behovet av att betrakta mobbning ur flera och olika perspektiv lyfts fram och olika föreslagna lösningar och åtgärder mot problemet presenteras och diskuteras. Boken riktar sig till studenter som utbildar sig till lärare, specialpedagoger, psykologer, socionomer samt till lärarutbildare och för kompetensutveckling av yrkesverksamma och andra intresserade.

FÖRFATTARE: Gun-Marie Frånberg,Marie Wrethander

FILNAMN: Mobbning : en social konstruktion?.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2011-08-17

DIMENSIONERA: 6,32 MB

ISBN: 9789144055596

LADDA NER
LÄSA ONLINE

helhetsbild av mobbning. Att förstå mobbning som en social konstruktion betyder att vi anser att flera aktörer exempelvis skolan och strukturella faktorer bidrar till att mobbning sker. I ett socialpsykologiskt perspektiv utgår forskningen från sociala sammanhang där mobbning finns. Lärares uppfattningar och erfarenheter av mobbning

Svart fjäril.pdf

Bygga seniorboende tillsammans : en handbok.pdf

Litteraturens klassiker : dansk diktning.pdf

Slump eller mirakel : synkronicitet en gudomlig lek att ta på allvar.pdf

Omar Bradley i strid.pdf

Förbjudna förbindelser : föreställningar kring incest och incestförbud i Sverige 1680-1940.pdf

Körkarlen : Simon Eldfeldts tredje fall.pdf

Flöjt.nu. Del 2 inkl CD.pdf

Arv och miljö.pdf

Historia i futurum.pdf

Vänner i nöd, vänner i död.pdf

Elixir.pdf

Krigarens själ.pdf

Om ickevåld : tal, artiklar och brev från åren 1906-1948.pdf

Självförtroende och självkänsla i Kristus.pdf

Att organisera för skolframgång : strategier för en likvärdig skola.pdf

Sagan om Prinsen & Prinsessan och lite om draken också.pdf