Läxfritt - för en likvärdig skola eBook

Radiodeltauno.it Läxfritt - för en likvärdig skola Image

BESKRIVNING

Läxfritt - för en likvärdig skola-boken skrevs 2014-08-20 av författaren Alm Pernilla. Du kan läsa Läxfritt - för en likvärdig skola-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida radiodeltauno.it. Du hittar också andra böcker av författaren Alm Pernilla.
Läxfritt ? för en likvärdig skola är en bok som vänder sig till dig som på något vis är involverad i barn och ungdomars skolvardag. Oavsett din roll ? förälder, lärare, skolledare, lärarstudent eller lärarut- bildare. Den vänder sig även till dig som är elev. Syftet med Läxfritt ? för en likvärdig skola är att väcka tankar och ge inspiration till nya vägar. I boken varvas röster från forskare, läxfria lärare och andra experter. Vi får en bred bild av hur läxfritt gagnar elevers lärande, och hur det är möjligt att lära utan läxor. Pernilla Alm tar upp frågan om läxor går ihop med en likvärdig skola och vem som ansvarar för att elevers skoldagar håller sig inom de åtta timmar skollagen säger. Annat som diskuteras i boken är:? Aktuell läxforskning ? Olegitimerade läxhjälpare ? Glosor och multiplikationstabeller ? Ansvar och läxor ? Föräldrars insyn i skolarbetet med eller utan läxor ? Fritid, stress, konflikter och läxor?Pernilla Alm har skrivit en bok som utmanar etablerade sanningar, ställer viktiga frågor och väcker många funderingar.? ? PETRA KRANTZ LINDGREN, BETEENDEVETARE OCH FÖRFATTARE TILL MED KÄNSLA FÖR BARNS SJÄLVKÄNSLA?Titeln säger allt. Pernilla Alm har skrivit en viktig bok. Ta hem boken och läs den som en läxa, sedan gör vi skolan solidarisk och rättvis.? ? MALIN WOLLIN, KRÖNIKÖR OCH FÖRFATTARE

FÖRFATTARE: Alm Pernilla

FILNAMN: Läxfritt - för en likvärdig skola.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2014-08-20

DIMENSIONERA: 3,97 MB

ISBN: 9789175578750

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Läxfritt - för en likvärdig skola är en bok som vänder sig till dig som på något vis är involverad i barn och ungdomars skolvardag. Oavsett din roll - förälder, lärare, skolledare, lärarstudent eller lärarutbildare. Den vänder sig även till dig som är elev. Syftet med Läxfritt - för en likvärdig skolaär att väcka tankar och ge inspiration till nya vägar.

Burj Khalifa.pdf

Joner : tre sviter.pdf

Frankenstein.pdf

Samhällskunskap 1 100 p Lärarmaterial - Ett hållbart samhälle.pdf

Svindlande höjder.pdf

Mitt hjärtas oro.pdf

Omsorgsboken : möjligheter och svårighetervid intellektuell funktionsnedsättning.pdf

Prepping - överlevnadshandboken : kunskap för kris och katastrof.pdf

Lyckan i det lilla.pdf

Benny Anderssons orkester. Notalbum.pdf

Fokus och Skärpa.pdf

Varje steg du tar.pdf

Gyllene landet.pdf

Solhjärtats hemlighet.pdf

Jag har ju ett bra liv.pdf

Aha NO Rymden.pdf

Nitton åttiofyra : 1984.pdf

Personligt ansvar : vid likvidationsplikt, värdeöverföringar, företrädaransvar samt skattefrågor vid obestånd.pdf

Rekviem för en vanskapt.pdf

Mini retrospektiv.pdf