Lärande i professionellt samtalsstöd : Villkor för vuxna arbetssökandes karriärprocesser eBook

Radiodeltauno.it Lärande i professionellt samtalsstöd : Villkor för vuxna arbetssökandes karriärprocesser Image

BESKRIVNING

Lärande i professionellt samtalsstöd : Villkor för vuxna arbetssökandes karriärprocesser är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Christer Langström. På vår hemsida radiodeltauno.it kan du läsa boken Lärande i professionellt samtalsstöd : Villkor för vuxna arbetssökandes karriärprocesser online.
Denna avhandling studerar lärande i professionellt samtalsstöd. Med professionellt samtalsstöd avses i detta sammanhang karriärvägledning och karriärcoachning för arbetssökande. Med lärande avses det lärande som sker i det mellanmänskliga mötet mellan professionell och arbetssökande. Studien avser vuxna som deltar i två kommunala arbetsmarknadsprojekt och uppmärksamheten riktas mot deltagarnas upplevelser av professionellt samtalsstöd retrospektivt. I deltagarnas berättelser har tre typer av villkor för lärande i professionellt samtalsstöd identifieras, förexisterande, organisatoriska och samtalsrelaterade villkor. Ur dessa villkor framträder ett underlättande respektive ett hindrande mönster för lärande. Det underlättande mönstret består av bekräftelsefasen, stödjandefasen och utvecklingsfasen. Det hindrande mönstret består av problemfasen, kravställandefasen och motståndsfasen. Utifrån dessa villkor, mönster och faser har fyra lärprocesser identifierats, den positiva och den vändande, den anpassande och den negativa. Avhandlingens resultat visar att deltagarnas upplevelser av det professionella samtalsstödet i hög grad påverkas av emotionella och relationella aspekter som därigenom tycks generera olika villkor för lärande. Det har i sin tur betydelse för hur deltagarna kan ta sig an sin fortsatta karriärprocess.Christer Langström är studie- och yrkesvägledare och lärare och riktar forskarintresset mot relationellt och dialogiskt lärande i mellanmänskliga möten.Detta är en doktorsavhandling i pedagogik vid Stockholms universitet 2017.

FÖRFATTARE: Christer Langström

FILNAMN: Lärande i professionellt samtalsstöd : Villkor för vuxna arbetssökandes karriärprocesser.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2017-11-13

DIMENSIONERA: 5,99 MB

ISBN: 9789176499702

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Lärande i professionellt samtalsstöd - villkor för vuxna arbetssökandes karriärprocesser Studie- och yrkesvägledning i undervisningen på yrkesprogram i gymnasieskolan Grynnor och farleder i karriärvalsprocessen - unga med rörelsehinder och deras handlingsutrymme

Spela marimba D 1.pdf

Min bästa aktiveringsbok - Mental träning för hundar.pdf

Kryddor från hela världen.pdf

Koll på Historia 4 Lärarguide.pdf

Produktionsekonomi : principer och metoder för utformning, styrning och utveckling av industriell produktion.pdf

Medlöparna : en berättelse om Europas glömska.pdf

En ensamkommande och jag.pdf

1973.pdf

Hålla tal.pdf

Res Publica 69/70. Lars Bjurman, introduktör.pdf