Språkutveckling och språkstörning hos barn. Del 2, Pragmatik - teorier, utveckling och svårigheter eBook

Radiodeltauno.it Språkutveckling och språkstörning hos barn. Del 2, Pragmatik - teorier, utveckling och svårigheter Image

BESKRIVNING

Språkutveckling och språkstörning hos barn. Del 2, Pragmatik - teorier, utveckling och svårigheter är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Ulrika Nettelbladt,Eva-Kristina Salameh. På vår hemsida radiodeltauno.it kan du läsa boken Språkutveckling och språkstörning hos barn. Del 2, Pragmatik - teorier, utveckling och svårigheter online.
Behovet av en bok på svenska som samlar olika forskningsperspektiv och ger en översikt av kommunikativa (pragmatiska) svårigheter hos barn har länge varit stort. Denna bok utgör andra delen i serien Språkutveckling och språkstörning hos barn. Boken är uppdelad i fyra block: Block I ger en historisk översikt av hur pragmatiska svårigheter, inklusive  autism, beskrivits och väcker frågor om normalitet. Block II sätter beskrivningar av pragmatiska svårigheter i relation till  grundläggande teorier om pragmatik. Block III redovisar forskning om pragmatisk utveckling hos barn med typisk utveckling. Teorier och begrepp inom barnspråksforskning med relevans för pragmatisk utveckling och svårigheter diskuteras också. Block IV behandlar pragmatiska svårigheter i relation till språkstörning och andra funktionsnedsättningar. I slutet presenteras en övergripande teoretisk modell för att förstå hur pragmatiska svårigheter kan uppstå. Blocket ger också  pedagogiska och kliniska implikationer för intervention. Språkutveckling och språkstörning hos barn del 2 riktar sig främst till logoped studenter, logopeder och specialpedagoger men kan även läsas av studenter i psykologi, pedagogik och språkvetenskapliga ämnen. Den kan också användas som fördjupningslitteratur i forskarutbildning inom dessa ämnen. Även andra yrkesgrupper som kommer i kontakt med barn med olika slag av pragmatiska svårigheter kan ha nytta av boken.

FÖRFATTARE: Ulrika Nettelbladt,Eva-Kristina Salameh

FILNAMN: Språkutveckling och språkstörning hos barn. Del 2, Pragmatik - teorier, utveckling och svårigheter.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2013-05-20

DIMENSIONERA: 2,73 MB

ISBN: 9789144017648

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Språkutveckling och språkstörning hos barn D. 2, Pragmatik - teorier, utveckling och svårigheter / fackgranskning: Per Linell av Ulrika Nettelbladt Eva-Kristina Salameh ( Bok ) 2013, Svenska, För vuxna

Kvartetten.pdf

Kalle Anka & Co Den kompletta årgången 1949 del 1.pdf

Den förvandlade Messias : Jesus Barabbas II.pdf

Efter cyklonen/Allt man kan önska.pdf

EU:s dataskyddsreform - anpassningar av vissa författningar om allmän ordning och säkerhet. Ds 2017:58.pdf

Kampen mellan Änglarna & Draken ~Att leva med Endometrios ~.pdf

Ett hot mot rikets säkerhet.pdf

Journalisten : Självbiografisk berättelse.pdf

Klitty 1 + 2.pdf

Hustrun.pdf

Havets hundar.pdf

Historietter.pdf

Gitarr och dragharmonika.pdf

De tysta tänker högst.pdf

Pensionärsplaneten: Spaniensvenskar och pensionsmigration i en globaliserad värld.pdf