Murning, putsning och plattsättning eBook

Radiodeltauno.it Murning, putsning och plattsättning Image

BESKRIVNING

Murning, putsning och plattsättning-boken skrevs 2010-03-11 av författaren Michael Åhström. Du kan läsa Murning, putsning och plattsättning-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida radiodeltauno.it. Du hittar också andra böcker av författaren Michael Åhström.
Bygg 360 är ett undervisningskoncept för Bygg- och anläggningsprogrammet, som har utvecklats i samråd med BI, Sveriges Byggindustrier. Materialet omfattar faktaböcker och digitala läromedel som tillsammans stödjer hela lärprocessen, från instudering och tillämpning till uppföljning och individualisering. Byggteknik, arbetsmoment, kvalitets- och miljöfrågor beskrivs i sina sammanhang. Läs mer Digitala paket I ett digitalt paket ingår både arbetsmaterial och de onlineböcker som krävs för att klara utbildningen. Arbetsmaterialet finns i Bygg 360 Pluswebb. Du kan välja bland följande digitala paket: - Digitalt paket Allt innehåller alla 13 faktaböckerna i serien Bygg 360 och Bygg 360 Pluswebb. - Digitalt paket Bas är anpassat för de gemensamma kurserna i år 1. Paketet innehåller fem digitala faktaböcker och Bygg 360 Pluswebb. - Digitalt paket Trä är anpassat för inriktning träarbetare. Paketet innehåller sex digitala faktaböcker och Bygg 360 Pluswebb. - Digitalt paket Betong är anpassat för inriktning betongarbetare. Paketet innehåller sju digitala faktaböcker och Bygg 360 Pluswebb. - Digitalt paket Anläggning är anpassat för inriktning anläggningsarbetare. Paketet innehåller sju digitala faktaböcker och Bygg 360 Pluswebb. - Digitalt paket Mur är anpassat för inriktningarna murare och plattsättare. Paketet innehåller sex digitala faktaböcker och Bygg 360 Pluswebb. - Digitalt paket Måleri är anpassat för inriktningen målare. Paketet innehåller sex digitala faktaböcker och Bygg 360 Pluswebb. - Digitalt paket Golv är anpassat för inriktningen golvläggare. Paketet innehåller sex digitala faktaböcker och Bygg 360 Pluswebb. Bygg 360 Pluswebb Bygg 360 Pluswebb utgör ryggraden i Bygg 360-konceptet, och omfattar åtta delkurser som täcker in årskurs 1-3 på Bygg- och anläggningsprogrammet. Samtliga kurser svarar mot Skolverkets kursplaner. Här finns arbetsmaterial i form av interaktiva övningar med automatisk rättning och återkoppling, inlämningsuppgifter, beskrivningar och instruktioner. Bygg 360 Pluswebb är ett branschanpassat läromedel, och vi har tagit hänsyn till att utvecklingen inom byggbranschen tenderar att bredda yrkesområdena. Läs mer om Bygg 360 Pluswebb längre ned. Faktaböcker (tryckta böcker och onlineböcker) Faktaböckerna ges ut i både i tryckt form och som onlineböcker. Onlineböckerna har samma innehåll som de tryckta, men med skillnaden att du som lärare kan lägga in länkar till exempelvis webbplatser och filmer. Eftersom onlineböckerna har talsyntes kan eleverna dessutom lyssna till dem. Läs mer om våra faktaböcker för Bygg- och anläggningsprogrammet längre ned. BYGG 360 PLUSWEBB Du delar ut elevernas arbetsuppgifter digitalt. Eleverna får först en introduktion som anger målen för och en beskrivning av arbetsuppgiften. I introduktionen finns även en hänvisning till relevanta faktaböcker. I nästa steg övar eleverna på teorin med hjälp av de självrättande frågorna. Resultaten sparas direkt i Bygg 360 Pluswebb. Därefter ska eleverna utföra praktiskt arbete. För att kunna göra det får de ett underlag med instruktioner. Eleverna ska även göra en inlämningsuppgift som är en dokumentation med reflektioner över det utförda arbetet. Avslutningsvis redovisar eleverna sitt arbete och går igenom de olika momenten tillsammans med dig som lärare. Till Pluswebben finns även en lärarresurs med information, samt planerings- och undervisningsmaterial. Bygg 360 Pluswebb innehåller: - Interaktiva och självrättande övningsuppgifter - Tydliga instruktioner och underlag för praktiskt arbete - Reflekterande inlämningsuppgifter - Beskrivningar av material och verktyg med illustrationer och filmer - Kunskapstester med infärgning av engelska, matematik, idrott och hälsa samt miljöaspekter - Ordlista med översättningar till engelska Bygg 360 Pluswebb omfattar

FÖRFATTARE: Michael Åhström

FILNAMN: Murning, putsning och plattsättning.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2010-03-11

DIMENSIONERA: 1,38 MB

ISBN: 9789147085064

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Murning & Plattsättning Vi har många murare, alla med breda och certifierade kunskaper Med fler än 15 anställda murare är Fristad Bygg en av Sjuhärads största murarfirmor.

Min fars hemlighet.pdf

Bevara för framtiden: Texter från en seminarieserie om specialsamlingar.pdf

Estoniakatastrofen från polisens horisont.pdf

Ljusnande framtid.pdf

Mormor på rymmen.pdf

Egyptens pyramider : evighetens arkitektur i forntid och nutid.pdf

Vårt enda hem är kärleken.pdf

Konst i serietidningar.pdf

Privat kyrka : orka bry sig om gemenskap?.pdf

Citytunneln : av människor för människor.pdf

Ljus och luft : Herman Ygberg - stadsingenjör och stadsplanerare.pdf

NE Årsbok 2016 (pärlgrå).pdf

Elektromekanik.pdf

Skjuta i höjden.pdf

Argonauterna.pdf

Vingslag.pdf

Ett brinnande hjärta.pdf