När andra skriver : skrivande som motstånd, ansvar och tid eBook

Radiodeltauno.it När andra skriver : skrivande som motstånd, ansvar och tid Image

BESKRIVNING

Vill du läsa När andra skriver : skrivande som motstånd, ansvar och tid pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Mara Lee. Att läsa När andra skriver : skrivande som motstånd, ansvar och tid online är nu så enkelt!
Hur kan en författare beskriva ansvar inom skrivandet, och hur kan skrivande utgöra motstånd, utan att göra avkall på den konstnärliga gestaltningen? Kan Andras skrivande utgöra ett särskilt sätt att ta ansvar och hur skulle en teori om Andras skrivande i så fall kunna se ut? Dessa är några av grundfrågorna i Mara Lees studie. Svaren på frågorna bildar en tänkande och rörlig text som gör teori - poetiskt - genom att utgå från den skrivande erfarenhetens empiri och den kroppsliga, sinnliga erfarenhetens betydelse för kunskapande. Detta kräver en undersökande skrivart, i traditionen efter Hélène Cixous écriture féminine - men uppgraderad för det tredje millenniet. Vidareutvecklingen av traditionen sker särskilt i två dimensioner, som också rör sig genom varandra. Inte minst viktigt är att Mara Lee för in ett postkolonialt tänkande i skrivandets erfarenhetssfär. Här blir Trinh T Minh-ha och Gloria Anzaldúa centrala röster, med sina respektive försök att både formulera en feministisk ståndpunkt och en postkolonial kritik som är förankrad i en litterär och språklig undersökning. "Kan en doktorsavhandling vara passionerad? I sin doktorsavhandling om skrivandet som motstånd, ansvar och tid går Mara Lee direkt till det som bränner. Avhandlingen vill placera sig i smärtpunkten och gör så med tankar kring den skrivande, litterära praktiken. Här möts feministisk och postkolonial teori ur det skrivande subjektets synvinkel. Mara Lee skär klarsynt och gnistrande genom identitetspolitik och vithetsdebatt. Mitt exemplar är buckligt av alla understrykningar av lysande formuleringar." Eva Ström i SydsvenskanMara Lee är verksam som romanförfattare, poet, essäist, lärare och översättare. När Andra skriver är hennes avhandling i Litterär gestaltning vid Göteborgs universitet.

FÖRFATTARE: Mara Lee

FILNAMN: När andra skriver : skrivande som motstånd, ansvar och tid.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2014-12-05

DIMENSIONERA: 2,86 MB

ISBN: 9789186133580

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Mara Lee, När andra skriverSkrivande som mot. - stånd, ansvar och tid (ArtMonitor, 50). Glänta pro - duktion. Göteborg 2014. Med sin doktorafhandling i litterær gestaltning har Mara Lee sat sig for at undersøge, både akademisk og poetisk, hvad det der sker når "Andra" skriver. "Andra" skal forstås som dem der har et andet køn,

Cancer som resesällskap : min uppmuntran till dig.pdf

Avtalslagen-Praktisk tillämpning.pdf

Bedrägeri : introduktion och handledning för brottsutredare.pdf

Sjungande tomrum.pdf

Plundringen.pdf

Ärr för livet.pdf

Framtidsutmaningar.pdf

Permeable islands.pdf

...men kärleken segrar.pdf

Om du bara visste.pdf

Felsteg.pdf

Fru Marianne.pdf

På väg : poetisk dagbok.pdf

CP-barnet : kampen, sorgen, glädjen.pdf