Birgittaskolorna : Modeateljéer och sömnadsskolor mellan tradition och förnyelse eBook

Radiodeltauno.it Birgittaskolorna : Modeateljéer och sömnadsskolor mellan tradition och förnyelse Image

BESKRIVNING

Birgittaskolorna : Modeateljéer och sömnadsskolor mellan tradition och förnyelse är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Maria Carlgren. På vår hemsida radiodeltauno.it kan du läsa boken Birgittaskolorna : Modeateljéer och sömnadsskolor mellan tradition och förnyelse online.
Denna avhandling i konst- och bildvetenskap berättar om en betydelsefull del av den svenska modebranschens historia. Birgittaskolorna var två viktiga modeateljéer och sömnadsskolor med snarlika namn verksamma både i Stockholm och i Göteborg, från 1910 och fram till 1930-talet. Elisabeth Glantzberg och Emy Fick startade Birgittaskolan men kom sedan att gå skilda vägar; Glantzberg fortsatte under samma namn, Birgittaskolan, medan Fick drev sin verksamhet under namnet Sankta Birgittaskolan. Emy Fick betonade i sin verksamhet traditionella värden och hade gärna adliga och kungliga kunder, medan Elisabeth Glantzberg främst lockade yrkeskvinnor liksom kvinnor knutna till den svenska rösträttsrörelsen. Hon engagerade därtill konstnärerna Siri Derkert och Valle Rosenberg för att skapa modernistiska klädkollektioner. Maria Carlgren undersöker, jämför och analyserar skolorna ur både ett konst- och bildvetenskapligt och ett konstsociologiskt perspektiv, i båda fallen utifrån ett genusteoretiskt förhållningssätt. Genom verksamheterna och de objekt som analyseras - kläderna, fotografierna och varumärkena - speglas samhällsomvandlingarna under första hälften av 1900-talet i relation till mode, modernism och modernitet. Inom Birgittaskolorna rymdes såväl viljan att vidmakthålla traditionella kvinnliga värden med förhandlingar om "det moderna" som rörelser mot nya femininiteter och strävan efter jämställdhet. Maria Carlgren är konstvetare verksam vid Göteborgs universitet. "Birgittaskolorna: Modeateljéer och sömnadsskolor mellan tradition och förnyelse" är hennes doktorsavhandling.

FÖRFATTARE: Maria Carlgren

FILNAMN: Birgittaskolorna : Modeateljéer och sömnadsskolor mellan tradition och förnyelse.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2016-10-14

DIMENSIONERA: 3,68 MB

ISBN: 9789170612268

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Boken Birgittaskolorna. Modeateljéer och sömnadsskolor mellan tradition och förnyelse är en avhandling i konst- och bildvetenskap av Maria Carlgren vid institutionen för kulturvetenskaper vid Göteborgs universitet. I boken studeras både klädernas utveckling och kvinnorollens förändring under åren runt första världskriget.

Stockholm 750 år (från kastell till IT-centrum).pdf

Magasinet Arena 3(2015).pdf

Clas Ohlson : från fäboden till börsen.pdf

Militär kompetens - traditioners förnyelse 1500-1940.pdf

Hot över Östersjön - Del 1.pdf

Lådan / Lättläst.pdf

Storsjödjuret.pdf

Svenska sjöslag.pdf

Uteliv under fyra årstider : anteckningsbok.pdf

De sista flickorna.pdf

Till dig som är politiker och vill skapa ett fritt och starkt civilsamhälle - en hälsning från svenskt föreningsliv.pdf

Skuggvinter.pdf

Innantill.pdf

Ett Riktigt Arbete? : om regleringen av hushållstjänster.pdf

Vägen ut ur slummen - marknader och minoriteter.pdf

Götheborg III.pdf