Ekonomiska Företagskriser - Inblickar i insolvensjuridiken och dess konsekvenser eBook

Radiodeltauno.it Ekonomiska Företagskriser - Inblickar i insolvensjuridiken och dess konsekvenser Image

BESKRIVNING

Vill du läsa Ekonomiska Företagskriser - Inblickar i insolvensjuridiken och dess konsekvenser pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Enar Folkesson. Att läsa Ekonomiska Företagskriser - Inblickar i insolvensjuridiken och dess konsekvenser online är nu så enkelt!
Hur märker man när ett företag närmar sig en ekonomisk kris? Vad kan man göra för att om möjligt förhindra den? Om detta är för sent, vad kan man göra för att mildra effekterna? Hur kan ekonomiska kriser se ut? Hur genomförs en underhandsrekonstruktion, en företagsrekonstruktion, en likvidation eller en konkurs? Vad kan vara det bästa alternativet och hur kan ägarna och fordringsägarna påverka vad som sker? Ja, frågorna kan bli många. Obeståndsproblematiken spänner över många juridiska fält. Man måste ha kunskaper i både obligationsrätt och sakrätt. Vidare krävs insikter i krediträtt och exekutionsrätt. Associationsrättsliga problem uppkommer om det är fråga om aktiebolag, handelsbolag eller föreningar. Om en fysisk person drabbas så dras dennes familj ofta med i den ekonomiska krisen. Anställda i företaget berörs liksom staten som har sina krav. Det är således av största vikt att alla som blir berörda av en ekonomisk kris har kunskaper så att de kan ta tillvara sina intressen på bästa möjliga sätt. Boken vänder sig främst till studenter vid universitet och högskolor samt till dem som i sina yrken handhar och reder ut problem för företag i ekonomisk kris. Boken är skriven utifrån ett praktiskt och funktionellt perspektiv och behandlar huvudsakligen sådana materiella rättsregler som oftast blir aktualiserade. Tidigare böcker av författaren har ansetts vara lättillgängligt skrivna och boken kan därför även bli ett stöd för dem som blir direkt drabbade av vågdalarna i konjunkturens böljor. Enar Folkesson är både ekonom och jurist och han har stor erfarenhet av obeståndsjuridik, såväl i teori som i praktik. Han har under lång tid arbetat med rekonstruktion av insolventa företag och han har även varit konkursförvaltare. I över 30 års tid har han även arbetat som lärare vid universitet och högskolor, samt medverkat vid kronofogde- och revisorsutbildningar. För närvarande är han anställd som en senior adviser vid AC-gruppen AB, som är moderbolag för Sveriges ackordscentraler.

FÖRFATTARE: Enar Folkesson

FILNAMN: Ekonomiska Företagskriser - Inblickar i insolvensjuridiken och dess konsekvenser.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2018-07-02

DIMENSIONERA: 9,27 MB

ISBN: 9789198346619

LADDA NER
LÄSA ONLINE

1 - ekonomiska kommentarer nr 16, 2015 n 24 november 2015 I den här kommen-taren analyserar vi hur svenska banker, försäkringsbolag och fonder påverkas av dagens låga ränteläge, samt vilka konsekven-ser det kan få för den finansiella stabiliteten i Sverige. Slutsatsen är att sårbarheterna i de finansiella instituten och i det ...

Livsgnistor.pdf

Av ren lust: Ducati Desmo.pdf

Kammare, kommuner och kabinett : tre konstitutionella studier.pdf

Tala väl : 10 lektioner i praktisk retorik.pdf

Jempieteckningar : löpande urval.pdf

Kärleken och de sista människorna på jorden.pdf

Funkisar - folkgruppen med det lilla extra.pdf

Den unge Werthers lidanden.pdf

Förste man in : att leda i frontlinjen.pdf

Vilka skulle annars göra det? : historien om Nya Rågsveds Folkets Hus.pdf

Anstiftarens löfte.pdf

Ekelunds hunger.pdf

Saras ansikte.pdf

Historia. Årsbok 2013 : följ med bakom nyheterna och få hela historien.pdf

Skyddslagen : en kommentar.pdf