Ekonomiska Företagskriser - Inblickar i insolvensjuridiken och dess konsekvenser eBook

Radiodeltauno.it Ekonomiska Företagskriser - Inblickar i insolvensjuridiken och dess konsekvenser Image

BESKRIVNING

Ekonomiska Företagskriser - Inblickar i insolvensjuridiken och dess konsekvenser är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Enar Folkesson. På vår hemsida radiodeltauno.it kan du läsa boken Ekonomiska Företagskriser - Inblickar i insolvensjuridiken och dess konsekvenser online.
Hur märker man när ett företag närmar sig en ekonomisk kris? Vad kan man göra för att om möjligt förhindra den? Om detta är för sent, vad kan man göra för att mildra effekterna? Hur kan ekonomiska kriser se ut? Hur genomförs en underhandsrekonstruktion, en företagsrekonstruktion, en likvidation eller en konkurs? Vad kan vara det bästa alternativet och hur kan ägarna och fordringsägarna påverka vad som sker? Ja, frågorna kan bli många. Obeståndsproblematiken spänner över många juridiska fält. Man måste ha kunskaper i både obligationsrätt och sakrätt. Vidare krävs insikter i krediträtt och exekutionsrätt. Associationsrättsliga problem uppkommer om det är fråga om aktiebolag, handelsbolag eller föreningar. Om en fysisk person drabbas så dras dennes familj ofta med i den ekonomiska krisen. Anställda i företaget berörs liksom staten som har sina krav. Det är således av största vikt att alla som blir berörda av en ekonomisk kris har kunskaper så att de kan ta tillvara sina intressen på bästa möjliga sätt. Boken vänder sig främst till studenter vid universitet och högskolor samt till dem som i sina yrken handhar och reder ut problem för företag i ekonomisk kris. Boken är skriven utifrån ett praktiskt och funktionellt perspektiv och behandlar huvudsakligen sådana materiella rättsregler som oftast blir aktualiserade. Tidigare böcker av författaren har ansetts vara lättillgängligt skrivna och boken kan därför även bli ett stöd för dem som blir direkt drabbade av vågdalarna i konjunkturens böljor. Enar Folkesson är både ekonom och jurist och han har stor erfarenhet av obeståndsjuridik, såväl i teori som i praktik. Han har under lång tid arbetat med rekonstruktion av insolventa företag och han har även varit konkursförvaltare. I över 30 års tid har han även arbetat som lärare vid universitet och högskolor, samt medverkat vid kronofogde- och revisorsutbildningar. För närvarande är han anställd som en senior adviser vid AC-gruppen AB, som är moderbolag för Sveriges ackordscentraler.

FÖRFATTARE: Enar Folkesson

FILNAMN: Ekonomiska Företagskriser - Inblickar i insolvensjuridiken och dess konsekvenser.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2018-07-02

DIMENSIONERA: 10,33 MB

ISBN: 9789198346619

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Underlag om personella och ekonomiska konsekvenser av en samordnad regional indelning Åklagarmyndigheten har i ett brev från Indelningskommittén blivit ombedd att redovisa konsekvenser av kommitténs tåinkta ftirslag till regional indelning i sex geografi ska områden.

Vilda säger NEJ! + handledning.pdf

Våga hoppet.pdf

Debattlustans röster : samhällskritik i socialpolitik och socialt arbete.pdf

Den blinde mördaren.pdf

Napalmflickan och en annan historia : ett århundrade av tillväxt under motstånd för Vietnams kristna.pdf

Silverkorset.pdf

Meditation för fysisk avslappning. Thetautgåva.pdf

De 95 teserna.pdf

Tid för framtid. Strategisk verksamhetsutveckling och planering.pdf

Brott kan ej styrkas.pdf

Över gränsen och andra erotiska noveller.pdf

Stefans lilla svarta : bokashi, biokol och bakterier.pdf

Inte som alla andra.pdf

Jenny.pdf

Spelklubbsmorden.pdf

Massagetimmen.pdf

Bortom TANKEFÄLLAN.pdf

Gymmet - erotisk novell.pdf

Stora flickan.pdf